Ubezpieczenie grup zorganizowanych INCENTIVE TRAVEL od kosztów rezygnacji.

Powrót do listy aktualności
Ubezpieczenie dla grup chroni firmę w przypadku, gdy uczestnicy ich wyjazdu lub ich osoby bliskie rozchorują się przed realizacją.
Powodem rezygnacji może być np. nagłe zachorowanie (w tym COVID-19 i jego mutacje) lub choroba przewlekła uczestnika wyjazdu lub jego osoby bliskiej.

Jak to działa?
  • umowę z ubezpieczycielem firma podpisuje w dniu zawarcia umowy na wyjazd za granicę,
  • wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą zostać ubezpieczeni,
  • pełną listę uczestników przesyłamy do ubezpieczyciela na 30 dni przed wyjazdem,
  • ubezpieczenie obejmuje ochronę uczestników od momentu przesłania listy do ubezpieczyciela, aż do momentu wejścia uczestników na pokład samolotu.

Sprowadza się to do tego, że np. jeśli uczestnik wyjazdu będzie miał pozytywny wynik testu na COVID-19 przed wylotem to ubezpieczyciel zwraca 100% kosztów wyjazdu jego oraz osoby bliskiej, będącej też uczestnikiem wyjazdu. Uczestnik może również zrezygnować z wyjazdu przy zachorowaniu osoby bliskiej nie będącej uczestnikiem podróży, wówczas ochrona ubezpieczeniowa w zakresie nagłego zachorowania ograniczona jest do hospitalizacji powyżej 24h (z wyłączeniem hospitalizacji dotyczącej diagnostyki).

Współuczestnik podróży rozumiany tylko jako Osoba bliska (zgodnie z definicją w OWU).

Osoba bliska w tym przypadku rozumiana jest jako: małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoba przysposobiona oraz jej małżonek, konkubent i konkubina, dziadkowie, teściowie, zięć i synowa.


Koszt takiego ubezpieczenia to 6% wartości umowy.

Ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji otrzymacie Państwo pisząc pod adres: turystyka@airtoursclub.pl

Zapraszamy do kontaktu!
Zespół Air Tours Club