Ważne rzeczy w cenie!

Dobre wieści z Włoch!

Powrót do listy aktualności
Obecnie obowiązują nas poniższe przepisy:
  • zarejestrowanie swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form
  • przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch
Należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną