Ważne rzeczy w cenie!

Magiczne Gonder z pałacami w stylu portugalskim

Murowane pałace zupełnie nie pasują do Etiopii. Budowle w stylu portugalskim różnią się bardzo od skromnych drewnianych chat, jakie zamieszkują południowe plemiona kraju. Jednak sztuka architektoniczna kwitła tu już w odległych wiekach. Gonder przez blisko 250 lat pełniło funkcję stolicy Etiopii, którą uczynił cesarz Fasiledes, wielki budowniczy, znany także z tego, że przegonił w XVII wieku z Etiopii jezuickich misjonarzy. Zdaniem wielu podróżników Gonder to jedno z najciekawszych miejsc w Etiopii. Kompleks pałacowy wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO.