Port Louis i najdroższy znaczek świata

Aż trudno uwierzyć, że tak mała wyspa jak Mauritius zapisała się trwale w historii filatelistyki, ale to właśnie ten kraj był jednym pierwszych pięciu na świecie, w których drukowane były znaczki pocztowe. Nikt jednak, kto w 1947 roku zapłacił jeden lub dwa pensy za znaczki „Red Penny” lub „Blue Penny” nie mógł spodziewać się, że w XXI wieku ich wartość sięgnie 1,5 miliona dolarów. Pocztówka z Mauritiusa z pewnością będzie miłą pamiątką z pobytu na wyspie, choć może niekoniecznie z takim właśnie znaczkiem. Te zaś każdy, zainteresowany filatelistyką, podziwiać może w Muzeum Poczty w wspaniałej stolicy wsypy Port Luis, obowiązkowym punkcie na mapie zwiedzania Mauritiusu.