Ważne rzeczy w cenie!

Kanion Fish River

Jeden z największych kanionów świata jest najczęściej odwiedzanym miejscem w Namibii. Wewnętrzna rzeka meandruje na długości 160 km tworząc skalny wąwóz o szerokości 27 km, dochodząc w najwyższym punkcie do 550 metrów. Skały porośnięte ubogą kaktusowatą roślinnością zapadają głęboko w pamięci zaskakując ogromem różnorakiego wodnego ptactwa. Gorące źródła Ai Asi przyciągają białe kormorany, egipskie gęsi, czaple, bociany, czarne kaczki. Zadziwia też ilość i barwność owadów i motyli.