Ważne rzeczy w cenie!

Machu Picchu

Na trasie każdej podróży są miejsca, których widok zapada głęboko w serce i na zawsze staje się najcenniejszą pamiątką. Widok, na samo wspomnienie którego zapiera dech w piersiach, czeka tych, którzy zdobędą „Starą Górę” Machu Picchu. Na jej szczycie znajduje się opuszczone już, ale wciąż najpiękniejsze i największe miasto Inków, będące zagadką historyczną, nierozwiązaną do dnia dzisiejszego. To miejsce tajemniczych obrzędów i oddawania czci Słońcu. Sposób, w jaki wielkie granitowe bloki zostały spojone bez użycia zaprawy jest jedną z największych tajemnic architektonicznych tego miasta.