Ważne rzeczy w cenie!

Świątynia Borobudur

Początki budowy „Świątyni Wzgórze” sięgają VIII wieku. Opustoszała około 1006 roku po wybuchu wulkanu Merapi, który częściowo zniszczył kompleks i pokrył go grubą warstwą popiołu. Zarośnięta dżunglą budowla została odkryta w 1814 roku przez brytyjskiego gubernatora Jawy Thomasa Stamforda Rafflesa. Systematyczne przywracanie jej świetności rozpoczęło się dopiero na początku XX wieku. Największa buddyjska świątynia na świecie wznosi się tarasami na wysokość 400m. Ostatni taras wieńczą 72 kopuły w kształcie dzwonów. W 71 znajdują się posągi medytującego Buddy.