Ważne rzeczy w cenie!

Kraina słoni

Potężne zwierzę, symbol władzy i bogactwa od 2000 lat udomawiany i wykorzystywany przez człowieka. Dzięki nim syngalezcy władcy kroczyli pewnie po zwycięstwo. Niestety angielscy kolonizatorzy bezlitośnie eksploatowali królewskie zwierzęta do pozyskiwania nowych terenów pod plantacje herbaty. Około 500 sztuk w dalszym ciągu pracuje przy wyrębie lasów w zamian za troskliwą wieczorną kąpiel. Wolno żyje około trzech tysięcy, a zmniejszające się obszary dżungli zmuszają słonie do poszukiwania żywności, pustosząc często uprawy rolnicze co powoduje okrutne okaleczenia. Dlatego małe słoniątka trafiają do sierocińca Pinnawela, który można zwiedzać ciesząc się widowiskową kąpielą całego stada lub karmieniem młodych.