Ważne rzeczy w cenie!

Projekty realizowane z udziałem środków UE

Projekt dotyczy innowacji w zakresie poszerzenia procesów biznesowych związanych z możliwością zaoferowania narzędzia do przeprowadzenia procesu integracji na odległość, w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych z możliwością przemieszczania się / pracy w biurze / możliwością zorganizowanych tradycyjnych warsztatów, wyjazdowych związanych z team-buildingiem.

Projekt polega na zakupie dedykowanych usług programistycznych, umożliwiających w rezultacie przez klienta zrealizowania działania w zakresie tzw. "team buildingu".

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w działalności przedsiębiorstwa, a także przygotowanie się, poprzez uruchomienie w wersji cyfrowej narzędzia E-integracja, na wypadek kolejnych podobnych kryzysów i związanych z tym obostrzeń/utrudnień.

Utworzenie cyfrowego odpowiednika usługi znajdującej się w ofercie przedsiębiorstwa, pozwoli na zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym konkretnym obszarze, w przypadku gdyby zmieniła się sytuacja epidemiczna w kraju czy też na świecie.

Dodatkowo, taka usługa będzie dedykowana firmom, które zmieniły sposób funkcjonowania po pandemii tj. w szczególności ich pracownicy nie wrócili do biur i pracują zdalnie, co utrudnia budowanie prawidłowych relacji w zespołach.