Ważne rzeczy w cenie!

WAŻNE RZECZY W CENIE!

W ramach współpracy z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oferujemy poniższe ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie podróżne:

  • SIGNAL IDUNA gwarantuje pomoc w przypadku nagłego zachorowania (również na COVID-19), nieszczęśliwego wypadku, także podczas uprawiania sportów oraz w innych sytuacjach wymagających m.in. pomocy prawnej.
  • Możemy zabezpieczyć Twój bagaż, sprzęt sportowy oraz pomóc w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim.
  • Możemy skonfigurować pakiet ubezpieczeniowy o wartościach i zakresie odpowiadającym charakterystyce wyjazdu.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji(bezpieczne rezerwacje):

  • Ubezpieczyciel zwróci koszty w przypadku odwołania lub przerwania wyjazdu.
  • SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną Ciebie, współtowarzysza podróży i najbliższe Wam osoby.
  • Odzyskasz nawet 100% kosztów zainwestowanych w rezerwację noclegów, biletu autokarowego, lotniczego czy kolejowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.