Ważne rzeczy w cenie!

Wielka Rafa Koralowa

Największa na świecie rafa barierowa powstająca miliony lat warstwa po warstwie ma długość ponad 2000 km, a jej biały zarys jest widoczny nawet z kosmosu. Składa się z około 2,5 tysiąca małych raf odcinających się na tle błękitu i lazuru Morza Koralowego. Jest niezwykle cennym i unikatowym ekosystemem, któremu zagrażają ścieki, ropa naftowa, kotwice statków, a nawet nurkowie. Odkryta w 1606 r. wielokrotnie była opisywana przez docierających tam żeglarzy i odkrywców, takich jak: Luis Torres, James Cook czy William Blight. Niezwykłość swą zawdzięcza faunie i florze. Nurkując spotkać możemy delfiny butlonose, żółwie, barakudy, białe rekiny, ławice bajecznie kolorowych ryb wśród niebieskich rozgwiazd, ukwiałów i różnorakich glonów. Jest najłatwiejszą rafą do oglądania, a jednocześnie najbogatszym podwodnym lasem tropikalnym.