Ważne rzeczy w cenie!

Światowe centrum innowacji

Do Hongkongu jedzie się z dwóch powodów: żeby zweryfikować własne pomysły biznesowe oraz zobaczyć, jakie osiągnięcia w danym obszarze mają inne firmy. Była brytyjska kolonia przyciąga firmy liberalną gospodarką oraz rozbudowaną i wysokospecjalistyczną siecią instytucji otoczenia biznesu. W obszarze konkurencyjności hongkońska ekonomia jest liderem, a przyjęte tam rozwiązania w zakresie promocji, rozwoju działalności gospodarczej oraz współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczymi kopiowane są przez inne kraje. Najważniejszą instytucją w Hongkongu, która wyznacza cele i kierunki w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości jest rządowa agencja Innovation and Technology Commission (ITC). Jej głównym zadaniem jest wspieranie na różnych płaszczyznach innowacyjności oraz przygotowywanie projektów i programów rozwojowych.