Ważne rzeczy w cenie!

Pola ryżowe

Gdzie nie spojrzeć, tam jaskrawozielone pola ryżowe – na równinach i w górach. Doskonale kontrastują z nimi okrągłe i stożkowate jasne kapelusze rolników, brodzących po kolana w wodzie. Bez problemu wśród zieleni można także dostrzec białe nagrobki. Tradycja buddyjska przywiązuje wielką wagę do pamięci przodków. Pochówek wygląda nieco inaczej niż u Nas. Najpierw zakupuje się zwłoki w ziemi bez żadnej trumny. Nie buduje się nagrobku. Dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach bliscy wyciągają szczątki zmarłego i ceremonialnie przenoszą do murowanego grobu. Takie groby pojedyncze i pogrupowane można spotkać w całym Wietnamie.