Ważne rzeczy w cenie!

Kopalnie Potosi - dawne królestwo srebra

Niegdyś największa kopalnia srebra na świecie, będąca źródłem hiszpańskiego bogactwa. Hiszpanie rozpoczęli wydobycie kruszcu w tym miejscu około XVI wieku. Powstanie kopalni silnie wpłynęło na kulturę górniczą regionu. Obecnie praca w kopalniach prawie całkowicie ustała, co spowodowało załamanie tutejszej gospodarki. Jeszcze można spotkać pojedynczych górników, którzy pracują samodzielnie w bardzo ciężkich warunkach, mając do dyspozycji prymitywny sprzęt. Kopalnie można zwiedzać z lokalnymi przewodnikami, zazwyczaj byłymi górnikami. Wycieczka podnosi poziom adrenaliny, wędruje się po słabo zabezpieczonych korytarzach i drabinach, co chwilę słychać wybuchy dynamitu, a na głowę sypie się pył.